Informatie

Eerste consult en vervolg

Wanneer u voor de eerste keer in de praktijk komt krijgt u van tevoren de mogelijkheid om online een intake formulier in te vullen. Op deze manier kan ik zoveel mogelijk over uw klacht te weten te komen. Ook is het belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van uw (medische) voorgeschiedenis te krijgen. Hierin kunnen factoren liggen die misschien uw klacht of de instandhouding van uw klacht kan verklaren. Tijdens het eerste consult stel ik nog aanvullende vragen maar kunnen we snel door naar het onderzoek en de behandeling.

Na het vraaggesprek ga ik u uitgebreid onderzoeken. Het doel is om erachter te komen wat de pijn uitlokkende structuur is en misschien nog wel belangrijker, waar deze pijn door veroorzaakt wordt. Waar er tijd over is zal ik direct een start van de behandeling maken. Ook kan ik u direct een indicatie geven over hoeveel behandelingen ik denk nodig te hebben voor een goed resultaat.

In de vervolgbehandelingen zal ik starten met het behandelen van de ‘motor’ van de oorzaak. Dit is essentieel in de osteopathie behandeling. Dit zal ervoor gaan zorgen dat uw klacht uiteindelijk zal verdwijnen en weg zal blijven. Vervolgens behandel ik alle gevolgen van dit probleem. Hoe lang dit gaat duren is afhankelijk van uw vitaliteit, leeftijd en hoe lang de klacht al bestaat.

Meestal plannen we 2 tot 4 weken tussen de behandelingen door om het lichaam te laten wennen aan de nieuwe beweeglijkheid. Vervolgbehandelingen duren meestal 45 tot 60 minuten.

Vergoedingen en tarieven

Een consult osteopathie bedraagt per 01-01-2024

  • Eerste consult/intake: €100,-
  • Vervolgbehandelingen: €100,-
  • Extra lang consult: €140,-
  • Behandelingen baby’s/kinderen*: €85,-
    *t/m 13 jaar oud

De kosten van de behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldoen per pin. Na de behandeling krijgt u een nota mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden, geheel of gedeeltelijk, de behandeling voor osteopathie. Deze vergoeding is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Voorwaarde voor de verzekeraar om te vergoeden, is dat de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat. Osteopaten kunnen bij het NOF en NRO geregistreerd zijn. Osteopathie valt onder alternatieve geneeskunde en soms onder beweegzorg. Ook dit verschilt per verzekeraar.

Verwijzing
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Ook niet om door uw verzekering voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen. Lees daarop wel uw persoonlijke polisvoorwaarden na.

Annuleren afspraak
Afspraken dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Niet nagekomen afspraken of afspraken die te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Erkenning en registratie

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt de belangen van de osteopaten in Nederland en verzorgt het contact met zorgverzekeraars en politieke instanties. Daarnaast is er het onafhankelijke Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO), dat toeziet op de scholing en de dagelijkse werkzaamheden van de osteopaat.

Ik ben zowel bij het NRO als de NVO geregistreerd. Dit betekent dat osteopatische behandelingen door een groot aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Het is raadzaam om in uw polisvoorwaarden te kijken of ook u in aanmerking komt voor deze vergoeding.

Klachten en geschillen
Ik hoor het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat dit niet het geval is. Dan is het zowel voor uzelf als voor mij prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Ik nodig u ten alle tijden uit om zo open mogelijk het gesprek aan te gaan. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan ik hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Wanneer dit niet het geval is, wil ik u graag verwijzen naar de website van het NRO waar u wordt uitgelegd wat de procedure is zodra u een officiële klacht indient.

Behandelovereenkomst

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, die ons als therapeut is opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).

Share This